PRIVACY POLICY

 

Website : www.decoenjoy.com

Eigendom van :

De Cauwer Lavinia-Alexandra, handel drijvende onder de benaming DECO-N-JOY, K.B.O. nr. 0698.846.396 met maatschappelijke zetel gelegen te 2140 Antwerpen, Havrelei 98 –email: deco.enjoy@yahoo.com

1. Algemeen:

DECO-N-JOY verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

DECO-N-JOY is de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert via email naar deco.enjoy@yahoo.com, ingegeven worden in het contactformulier op de website, en/of ingegeven worden bij het bestelling van onze diensten/producten. We verzamelen de volgende soorten gegevens van u:


- Bedrijfsnaam/naam en voornaam;

 

- Woonplaats;

 

- Email-adres;      

   

- Geslacht;

 

- Geboortedatum;

 

- Telefoon/Gsm-nummer;

 

- Bankrekeningnummer;

 

- Foto’s

 

Overige persoonsgegevens die u ons zelf zou overmaken via email/bijlages;

 

2. Doel van de verwerking:

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten, nl. het beantwoorden van uw vraag en stellen ons dienvolgens in de mogelijkheid om met u, op uw vraag daartoe, in contact te treden. Uw emailadres kan tevens gebruikt worden om u op geregelde tijdstippen nieuwsbrieven toe te sturen. U heeft ten allen tijde het recht om zich uit te schrijven van deze mailinglist via de daartoe bestemde link in iedere nieuwsbrief.

We hebben uw persoonsgegeven nodig om u de volgende diensten te leveren:

•          Professioneel contact via telefoon, email, enz.

•          Dienstverlening (antwoorden op de door u gestelde vraag) en levering aan uw bedrijf en medewerkers

•          Marketingactiviteiten : digitale nieuwsbrief, versturen drukwerk en uitnodigingen

3. Cookies & Social Media:

Voor wat het gebruik van cookies betreft, verwijzen wij u naar ons Cookie-beleid.

DECO-N-JOY beschikt ook over een bedrijfspagina op de sociale media : Facebook, Instagram en Linkedin. Deze platformen worden enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden nieuwsbrieven, doen van aankondigingen,. ..). U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze social media platformen te volgen.

DECO-N-JOY is in geen enkel geval verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe kanalen. U zal zich voorafgaandelijk willen informeren aangaande het cookie- en privacy-beleid bij deze externe aanbieders.

U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwbrief, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. Wij houden uw toestemming bij in onze databanken. De data die u ingeeft om onze nieuwsbrief te ontvangen houden wij bij in ons centraal CRM pakket en wenden wij verder aan voor onze activiteiten, gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. U heeft telkens de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief. Uitschrijven brengt niet automatisch met zich mee dat uw gegevens worden verwijdert uit onze CRM Database.

4. Geen doorgifte van uw persoonsgegevens:

Geen enkele derde heeft toegang tot uw persoonsgegevens, en evenmin geven wij uw persoonsgegevens door, tenzij dat specifiek vereist is bij wet.

5. Bewaartermijn:

Alle persoonsgegevens door ons bewaard totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer deze informatie wilt ontvangen.

6. Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn;

-           Recht op inzage

-           Recht op wijziging van gegevens

-           Recht op gegevenswissing

-           Recht op dataoverdracht

-           Recht van bezwaar

-           Recht op beperking van de verwerking

 

7. Vragen of opmerkingen ?

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met ons via info@decoenjoy.com of schriftelijk naar de DECO-N-JOY, KBO met maatschappelijke zetel gelegen te 2140 Antwerpen, Havrelei 98

Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be .

2140 Antwerpen

+32 468 51 03 54

deco.enjoy@yahoo.com

© 2018 by DecoEnjoy

  • White Facebook Icon
logolaviok.png